Добре дошли на сайта на ZZZ

Обадете ни се 0878 311 510

Open Hours
пон - съб: 8.00 - 18.00

Нашите продукти във връзка с GDPR

WS GDPR SOL е нов продукт на IrisVision, създаден да улесни потребителите във връзка с прилагането на разпоредбите на новия европейски Общ регламент за защита на данните (GDPR). Разпоредбите му влизат в сила от 25.05.2018 г. за всички страни-членки на ЕС.

WS GDPR SOL е софтуерно решение на IrisVision, което предлага два самостоятелни модула - WS-GDPR doc и WS-GDPR Pro. Те осигуряват достъп до новите нормативни изисквания и помагат на потребителите да създадат собствена политика по защита на личните данни, както и да водят документация и отчетност според правната уредба на Регламент (ЕС) 2016/679.

WS-GDPR Pro (СОФТУЕР)

онлайн приложение

електронен дневник, регистри, логове за въвеждане на изискванията и водене на отчетност съгласно GDPR

Цена на 1 лиценз за година

490

Отстъпки:
100 лв. Отстъпка за съществуващи клиенти на Wstoki
50 % Отстъпка за 1 допълнителен акаунт в WSTOKI
детайли поръчай

WS-GDPR doc - SETUP (БАЗОВ)

консултации и документи

Този пакет има за цел да предостави обща информация на отделните фирми-администратори на лични данни и да им позволи като се ориентират в изискванията нарегулацията сами да предприемат действия за изработване на нужните документи.

Еднократно

300

детайли поръчай

WS-GDPR doc (АБОНАМЕНТ)

консултации и документи

Пакетът има за цел да предостави на администраторите на лични данни пакет отдокументи, които съответстват на изискванията на Регламента. Съдържанието надокументите ще бъде актуализирано в периода на абонамента – 12 (дванадесет) месеца.

Цена на 1 лиценз за година

500

детайли поръчай

WS-GDPR doc - MORE (ПЕРСОНАЛЕН)

консултации и документи

Този пакет е предназначен за максимално адаптиране на спецификата на работа на отделния клиент-администратор на лични данни към изискванията и условията на Регламента.

Цена на 1 лиценз за година

3000

детайли поръчай

WS-GDPR doc - CUSTOM (ИНДИВИДУАЛЕН)

консултации и документи

Изготвяне на анализи и на образци на документи, съгласно изискванията Регламент 2016/679 по индивидуална заявка на клиента. Тук обхвата и цените са обект на договорка за всеки конкретен случай.

Цена по договаряне

детайли поръчай
Всички правни консултации, които не са обхванати в някой от посочените пакети се заплащат по 90 (деветдесет) лева на час без ДДС. В случай, че консултациите трябва да се извършат на място, при клиента, се дължат допълнително 25%. Всеки започнал час се заплаща като пълен.
Цените са без ДДС